Handelsbetingelser  

Priser:
Alle priser er inkl. 25 % moms og i danske kroner, hvor intet andet nævnes.
Priserne er kun gældende indenfor Danmarks grænser, eksl. Færøerne og Grønland.

Der tages forbehold for:

Valutaændringer

Force majeure
Leveringssvigt
Afgiftsændringer
Udsolgte varer og trykfejl samt prisstigninger, udsolgte varer og lign.

Salg generelt:
Den angivne pris ved bestillingstidspunktet, er den gældende bestillingspris.
Såfremt der er valgt bankoverførsel, slettes bestillingen 8 hverdage efter bestillingen er afgivet, hvis betalingen ikke afgivet.
Alle varer faktureres til den aktuelle pris på bestillingstidspunktet, og prisen ændres IKKE hverken ved prisfald eller stigning.

Coocies

Teknikkens hjemmesiden anvender coocies for at optimere hastigheden og gemme kundes kurv og andet data. Cookies anvendes ikke i markedsføringsøjemed og anden sporing af kunders brug af denne og andre hjemmesider.


Levering:
Der tages forbehold for udsolgte varer og udskudt leveringstid hos Teknikkens grossister.

Afbestillinger:
Ønsker De at afbestille eller annullere en allerede afgivet bestilling, kan det ske ved, at fremsende en e-mail med mærket " Afbestilling ". Her bør bestillingstidspunkt samt ordrenummer fremgå.
Har De modtaget en ordrebekræftelse pr. e-mail kan denne returneres til afsender med teksten " Afbestilling ! " indsat i emnetekst. Afbestilling bør ske hurtigst muligt, som bestillingen er foretaget.


Betaling:
De mulige betalingsmåder er:


Dankort, Visa og Mastercard.


Forudbetaling gennem bank - kun efter aftale pr. mail

Du kan også betale med ViaBill. Læs mere her.

Reklamationsret:
Der ydes 2 års reklamationsret på produkter købt hos Teknikken. Er der yderligere reklamationsret eller garanti vil det fremgå særskilt af fakturaen.
Skulle varen mod forventning gå i stykker under reklamationsperioden, repareres denne vederlagsfrit på vort eller producentens værksted.
Skade på produktet som skyldes betjeningsfejl, håndteringsfejl, modifikationer eller groft misbrug fra brugerens side, er ikke dækket af reklamationsretten. Herunder hører også ændring af tilført strømstyrke, spænding, fejlsamling af enhver relevant komponent, forkert anvendt brændstof m.v.


Anvendelse af reklamationsretten:
Reklamation angående fejl og mangler skal meddeles Teknikken inden rimelig tid efter varens modtagelse.
Kunden opfordres på det kraftigste til, at afgive erklæring omkring produktets fejl eller mangel i forbindelse med reklamationen, idet undladelse kan betyde en forlængelse af afhjælpningsprocessen grundet fejlsøgning.
Produkter der er omfattet af reklamationsretten og som er defekte vil herefter blive omskiftet til timetakst. Ønsker man ikke, at Teknikken foretager fejlfinding skal det defekte produkt afmonteres og sendes separat.
Varer der ikke indgår under reklamationsretten og/eller modtages uden forsvarlig emballage, vil blive omemballeret og der vil blive opkrævet et beløb svarende til Teknikkens udgifter til nødvendig og forsvarlig emballering.
Varer der returneres på efterkrav eller som sendes uden porto nægtes modtaget af Teknikken.


Tilbagesendete varer som ikke indeholder fejl:
Ved tilbagesendelse af defekte eller forkerte varer til Teknikken, hvor fejl eller defekt, defineret og angivet af kunden, ikke konstateres, vil varen blive tilbagesendt til kunden inklusiv et testgebyr.
Testgebyret er DKK 200 pr. halve time inkl. moms. Testgebyret beregnes på baggrund af tid forbrugt i forbindelse med test og fejlsøgning.
Medsendes der tilbehør, skal antal og produktbeskrivelse medfølge. Medfølger der tilbehør, som ikke umiddelbart fremgår af fejlbeskrivelsen, kan Teknikken ikke gøres ansvarlig for eventuel bortkomst af disse effekter.
Varer bør returneres med en fakturakopi hvor købstidspunktet for det reklamerede produkt fremgår, da varen ellers vil blive henlagt indtil der foreligger fakturakopi og evt. fejlmeddelelse på produktet.


Forsvarlig returnering:
Alle produkter, der returneres til Teknikken skal være forsvarligt indpakket.
Vi anbefaler, at varen returneres via Post Danmark, og at varen sendes som pakkepost. På den måde er der mulighed for at spore pakken i Post Danmarks system og det fjerner dermed enhver tvivl om, hvorvidt varen er blevet udleveret til Teknikken. Yderligere har kunden mulighed for, at kunne efterlyse pakken såfremt udlevering ikke har fundet sted.


Er De i tvivl:
Såfremt der måtte opstå tvivlsspørgsmål, anbefaler Teknikken, at De retter henvendelse til jens@teknikken.dk eller på telefon 54941540.


Særlige bestemmelser for erhvervsdrivende:
Der gælder de samme salgsbetingelser som for forbrugere, dog med følgende modifikation.
Der er ingen fortrydelsesret for erhvervsdrivende
Der gælder 1 års reklamationsret fra oprindelig fakturadato. Ombytning eller reparation medfører ikke, at der løber en ny 1 års reklamationsperiode


14 dages fortrydelsesret:
I forbrugerkøb hvor bestillingen af varer foretages via telefon eller Internettet har forbrugeren 14 dages fortrydelsesret.
Fortrydelsesretten løber fra det tidspunkt hvor varen overdrages til forbrugeren. Skulle købet fortrydes indenfor 14 dage tilbagebetaler vi varens pris.
For at kunne benytte fortrydelsesretten, skal varen være afleveret til Postdanmark eller anden fragtmand senest 14 dage efter modtagelsen.
Betingelsen for at anvende fortrydelsesretten er, at varen tilbageleveres i væsentlig samme stand, som ved overdragelsen. Hvis varen ikke tilbageleveres i væsentlig samme stand, ansættes varen skønsmæssigt af Teknikken ud fra en mulig salgsværdi.
Ved anvendelse af fortrydelsesretten skal varen venligst returneres i ORIGINAL EMBALLAGE. Manglende ORIGINAL EMBALLAGE medfører oftest en forringelse af salgsværdien, hvorfor De ud fra en vurdering foretaget af Teknikken, vil blive krediteret et tilsvarende mindre beløb svarende til forringelsen. I værste fald kan manglende ORIGINAL EMBALLAGE m.v. medføre, at købet ikke kan fortrydes.
Omkostninger ved at sende varen tilbage påhviler forbrugeren.
Teknikken returnerer beløbet inden 30 dage i overensstemmelse med forbrugeraftalelovenc. Returnering sker typisk ved at tilbageføre beløbet via betalingskortet det er købt på. Bemærk at refundering på nogle kreditkort, debetkort og lign. kan have længere behandlingstid i de enkelte pengeinstitutter. Dette er ikke noget Teknikken har indflydelse på.


Sådan retunerer De varen:
Der er to måder hvorpå De kan returnere varen på:

De kan modtage varen fra postvæsnet og efterfølgende inden for de 14 dage, returnere varen til Teknikken. - I denne sammenhæng beder vi Dem vedlægge en kopi af fakturaen for de købte varer, som dokumentation for at den/de returnerede varer er købt hos Teknikken.

De kan også aflevere varen i butikken indenfor 14 dage.

Mærk pakken "Fortrydelsesret" og vedlæg kopi af købsfaktura, som dokumentation for, at den/de returnerede varer er købt hos Teknikken. Returnering sker typisk ved at tilbageføre beløbet via betalingskortet det er købt på. Bemærk at refundering på nogle kreditkort, debetkort og lign. kan have længere behandlingstid i de enkelte pengeinstitutter. Dette er ikke noget Teknikken har indflydelse på.
Returnering som følge af fortrydelse sker på købers egen regning!